سامانه نوبت دهی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم
نوبت دهی

سامانه نوبت دهی بیمارستان فوق تخصصی صارم _ تاریخچه نوبت ها

warningclear
ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره همراه بخش نام پزشک تاریخ نوبت ساعت شروع ساعت پایان زمان ثبت سامانه ثبت کد پیگیری وضعیت
{{item.RowIndex}} {{item.Name}} {{item.Family}} {{item.NationalNo}} {{item.MobileNo}} {{item.DepartmentName}} {{item.DoctorFullName}} {{item.TicketDate}} {{item.StartTime}} {{item.EndTime}} {{item.TicketDateTime}} {{item.MediaDisplayName}} {{item.TrackingCode}} {{item.StatusDisplayName}}

متاسفانه موردی يافت نشد!